Our Team

President: Smt. Sharandeep Kaur Brar (IAS), DC Ambala
Vice President: Sh. Satinder Siwatch (HCS), SDM Ambala
Chairman : Sh. Arvind Sikri
Secretary : Sh. Pawan Chugh
Treasurer : Sh. Deepak Popli
J. Secretary : Sh. Ravinder Aggarwal

Executive Members
Smt. Mohini Batra
Sh. Raminder Singh Bindra
Sh. Ajay Singh
Sh. Neeru Vadera
Sh. Amit Parmar